SHIBUYA BEACON NETWORK

一般財団法人 渋谷区観光協会 / Nov. 2018

SHIBUYA BEACON NETWORK

渋谷来訪者のスマートフォンに情報配信できる街中ビーコンプラットフォーム

Partner : 東急エージェンシー/Tangerine